top of page
Mother Holding Baby Finger

Како да ангажирате советник за доење

Во современо доба кога имаме многу различни опции и алтернативи, можно е да се прашувате дали доењето е за вас, како да ги надминете предизвиците и колку ќе влијае на Вашиот живот? Дознајте што е советник за доење, каков образовен профил поседува, кога вообичаено треба да побарате помош и поддршка во однос на предизвиците со доење, на кое место треба да се обратите и како да ангажирате лиценциран советник за доење во нашата земја!

Како до стручен соработник за Вашето дете

Децата со атипичен развој го доживуваат светот и животот на различен на начин и тоа ги прави посебни. Во зависност од интеракцијата и поддршката која им се пружа во нивниот развој, се определува нивниот социјален, емоционален и физички напредок и развој. Пред да влезете во процесот на ангажирање на соработник, потребно е да направите неколку чекори кои ќе Ви помогнат да го изберете најдобриот соработник на Вашето дете. Прочитајте како да ги дефинирате Вашите очекувања за работниот ангажман, каде да побарате професионални соработници со различен образовен профил, на кој начин да го направите интервјуто, како да се заштитите од несакани ситуации и каква подготовка е потребна за успешен почеток со соработникот.

Како да ангажирате бебиситерка

Не можете постојано да бидете со Вашето дете, бидејќи секој од нас има одредени лични и/или деловни причини за отсуство од дома. Во такви моменти, доверлива и искусна бебиситерка е добра опција што можете да ја имате на располагање. Пред да влезете во процесот на ангажирање на бебиситерка, потребно е да направите неколку чекори кои ќе Ви помогнат во изборот. Прочитајте како да ги дефинирате Вашите очекувања за бебиситингот, каде да побарате професионални бебиситерки, на кој начин да го направите интервјуто и каква подготовка ќе Ви помогне во успешно реализирање на првиот бебиситинг!

Како да изберете дадилка за Вашето дете

Доколку барате професионалец кој ќе Ви обезбеди индивидуален пристап и посветена грижа и нега, треба внимателно да ја изберете дадилката за Вашето дете. Пред да влезете во процесот на ангажирање на дадилка, потребно е да направите неколку чекори кои ќе Ви помогнат во изборот. Прочитајте како да ги дефинирате Вашите очекувања за работниот ангажман, каде да побарате професионални даватели на услуги за деца, на кој начин да го направите интервјуто, како да се заштитите од несакани ситуации и каква подготовка да направите за да имате успешен почеток со дадилката!

Како до советник за новороденче

Потребата за советник на новороденче е неопходна за секој родител и семејство. Секоја бремена жена, родилка и мајка со искуство во одредени моменти има потреба од стручна и искусна личност, која ќе помогне побрзо да се надминат предизвиците во првите денови од животот на новороденчето. Дознајте што е советник за новороденче, каков образовен профил поседува, зошто треба да побарате поддршка од ваков советник, како да го изберете најдобриот советник за Вашето новороденче и на кој начин да го организирате ангажманот!

Како да изберете детска градинка

Сакате да го запишете Вашето дете во градинка, но не знаете како да ја изберете вистинската детска установа? Се прашувате дали е подобро Вашето дете да оди во државна или во приватна градинка? Зошто да не и во центар за ран детски развој? Пред да започнете со избор на установа за предучилишно воспитување, потребно е да направите неколку чекори што ќе Ви го олеснат процесот. Прочитајте кои критериуми треба да ги земете предвид и како истите се организирани во трите облици на згрижување на деца од предучилишна возраст.

bottom of page