Завршна конференција на проектот: Јакнење на доживотно учење

Сања Аризанов

09 ноември 2017

Членките на Македонска Асоцијација на Дадилки присуствуваше на завршниот настан на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за стручно образование и обука и образованието на возрасните.

„Образованието е клучен фактор за добивање добро вработување, како и за инклузија и социјална правда за сите општествени сектори.“ Само еден од заклучоци од проектот и движечка сила во идните чекори кои заедно ќе ги направиме.

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.