Грижа и нега на возрасни лица во Македонија

Катерина Китоска

26 септември 2018

Во утринската програма „Ја сакам Македонија“, Сања Аризанов претседател на Македонска Асоцијација на дадилки, зборуваше за предизвици со кои се соочуваат возрасните лице во трето доба. „Брчки на лицето не значат ништо, важно е да немате бори на вашето срце. Чувството на радоста, надеж и љубов се всушност триумф врз стареење“ вели Аризанов и додава дека „Сите ние имаме голема одговорност денес да создаваме општество кое утре ќе биде место за достоинствено стареење на секој поединец.“

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.