Е-ресурси

На оваа страна можете да пронајдете разработени теми за поддршка на родителство, доење, грижа, нега и едукација на деца, законска регулатива за стручни кадри и образовна организација во домашни услови, детски градинки, училишта, доживотно учење, чување домашни миленици.

Е-ресурсите нудат советување на семејства во остварување на рамнотежа помеѓу приватниот живот и кариерата, одгледување деца, едуцирање на кадри кои работат во дејноста згрижување на деца, помош на дадилки во професионалното работење и пристап до стручна литература за надоградување, презентирање на соработка со институции во поглед на законски решенија и потреба за нивна измена.

Базата на електронски содржини постојано ќе биде надополнувана од тимот на експерти и надворешни соработници на Бејбиситинг Сервис кои работат на нејзин избор, пишување и ажурирање.

Чување куче во време на Ковид - 19

Чување куче во време на Ковид - 19

Грижа и нега на деца во условите на Корона вирус

Грижа и нега на деца во условите на Корона вирус

Предлог измена на Закон за заштита на деца

Предлог измена на Закон за заштита на деца

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.