Марија

Цветаноска

Психолог, стручен соработник, асистент, професор.

   Кратко резиме

Вештини и компетенции

Меки вештини

Ефикасно решавање на конфликти, Критичко размислување, Емоцијална и социјална интелигенција

Професионални вештини

Идентификува развојни фази кај детето и поттикнува на потенцијали, Применува концептот „Учење преку игра“, Планира и организира игри, рекреација, забава и други активности за децата, Креира и имплементира на ИОП, Разбира и познава нутритивни потреби на деца, Самостојно подготвува оброци за деца, Познава и применува прва помош кај деца

Лични особини

Трпени, Точност, Искреност и чесност

  Достапност

Може да работи во втора смена, Работи со близнаци и повеќе деца, Активен возач

  Јазици

Англиски, Германски, Италијански

Работно искуство

-

Стручен соработник

Придружба на дете на 10 години возраст во училиште.

-

Образование

високо

Година на дипломирање

Стекнато звање

Факултет/Училиште

Психолог

Универзитет Кирил и Методиј Скопје

Курсеви, семинари, сертификати 

Педијатриска прва помош, Гешталт психологија, Дислексија во рана возраст

©2014 powered by First Five

BabySitting Service 

+389 71 373 504          +389 2 3126 135