Image by Christiann Koepke

Како до најдобра грижа за Вашето дете?

Чекор 1

Регистрирајте се и креирајте кориснички налог

Baby's Hand

Профили на баратели на работа

arrow&v
Ocean

Сибела

Дадилка

Ocean

Јелена

Негувателка

Ocean

Ивона

Бебиситерка

Ocean

Симона

Специјален едукатор и рехабилитатор - дефектолог

Ocean

Елизабета

Негувателка

Ocean

Мартина

Дадилка

Ocean

Гордана

Дадилка

Ocean

Надица

Дадилка

Ocean

Катерина

Специјален едукатор и рехабилитатор

Ocean
Ocean

Марија

Воспитувач, едукатор

Ocean
  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.

©© Copyright, Сите права на содржината на вебстрана се во сопственост на Асоцијација First Five. Преземање на содржината без дозвола на авторот е забранета.