Mother Holding Baby Finger

Објавување на оглас на платформата

Почитувани корисници, 


Доколку сакате да објавите оглас  потребно е да бидете регистриран член на платформата.Регистрацијата на платформата е бесплатна. Објавување на оглас на платформата изнесува 180 МКД. По објавувањето, Вашиот оглас ќе биде активен во наредните 30 дена. Огласот ќе биде прикажан на листата на огласи до која пристапуваат сите баратели на работа кои ја посетуваат платформата Babysittingmk.com. 


За Ваша заштита и безбедност како регистрирани членови, само оние баратели на работа, кои имаат креирано професионален работен профил  на платформата, ќе имаат пристап до деталниот приказ на Вашиот оглас. Единствено тие баратели на работа ќе имаат можност да Ве контактираат на телефон или емаил што ги имате наведено во огласот. 

За да го објавите Вашиот оглас, потребно е да изберете план за основна членарина - Огласување, во износ од 180 МКД (3,00 ЕУР).

 

Тоа можете да го направите со кликање на следниот линк: 

Откако ќе го извршите плаќањето, можете да го објавите Вашиот оглас со кликање на следниот линк: 

Напомена:

Плаќањето на членарина за објавување на оглас можете да го направите преку PayPal. Заради Вашата безбедност трасакцијата се извршува преку PayPal. Не е потребно да имате отворено сметка на PayPal за да го извршите плаќањето. Потребно е само да ја внесете Вашата електронска адреса каде ќе добиете потврда за плаќањето, и веднаш ќе Ви се отвори прозорец за директно внесување на бројот на Вашата платежна картичка.Не е потребно да имате PayPal сметка за да го извршите плаќањето. Кликнете на упатство за плаќање за да пристапите до детално упатство за плакање со кредитна/дебитна картичка.

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.

©© Copyright, Сите права на содржината на вебстрана се во сопственост на Асоцијација First Five. Преземање на содржината без дозвола на авторот е забранета.