Групабарателинаработа.png

Заедница на баратели на работа

Добредојдовте во мрежа на соработници, стручни соработници, воспитувачи, дадилки, негувателки, специјални едукатори и сите други лица кои работат во системот за згрижување, нега, воспитување, подучување и менторирање на деца. На ова страна можете подобро да ги запознаете колеги и колешки во секторот и да ги споделите искуства како во работењето така и во процес на барање на работа.

Приклучете се во групата и станете дел од професионалци

Сибела

Дадилка

Мартина

Дадилка

Марија

Воспитувач, едукатор

Мирјана

Дадилка

Наташа

Дадилка

Емилија

Дадилка,Медицинска сестра

Марица

Дадилка

Елизабета

Негувателка

Ивана

Дадилка

Симона

Специјален едукатор и рехабилитатор - дефектолог

Љубица

Дадилка - Бебиситерка

Василики

Дадилка

Марија

Дадилка, Воспитувач

Катерина

Специјален едукатор и рехабилитатор

Ивона

Бебиситерка

Надица

Дадилка

Анетка

Дипл.Педагог, аниматор, дадилка.

Слаѓана

Негувател

Надица

Дадилка

Јелена

Негувателка

Гордана

Дадилка

Тијана

Студент

Радмила

Дадилка

Евгенија

Студент на специјална едукација и рехабилитација, завршна година

Светланка

Дадилка

  • Facebook
  • Twitter

За Babysittingmk.com

Популарни теми

Би можело да Ве интересира

Babysittingmk.com не вработува ниту еден давател на грижа или баратели на услуга ниту е одговорна за однесување на кој било давател на грижа или барател на услуга. Babysittingmk.com обезбедува информации и алатки за да им помогне на лицата што бараат нега и давателите на услуга да се поврзат и донесуваат информирани одлуки. Секоја индивидуа е единствено одговорна за избор на соодветен давател на услуги или барател на услуга и за почитување на сите важечки закони во врска со кој било работен однос што тие го воспоставуваат. Информациите содржани во профили на членови, работни места и апликации се дадени од давателите на услуга и самите баратели на услуга и не се генерирани или потврдени информации од страна на Babysittingmk.com. 

Babysittingmk.com e бренд, марка во сопственост на Асоцијација за консалтинг, социјално претприемништво и доживотно учење FIRST FIVE.

©© Copyright, Сите права на содржината на вебстрана се во сопственост на Асоцијација First Five. Преземање на содржината без дозвола на авторот е забранета.